Til publikum

I perioden fra torsdag den 1. august kl. 8.00 til søndag d. 4 august kl. 15.00 gælder følgende:

 • Adgang til/fra Dokk1 er kun muligt via Europaplads.
 • Mindet vil være afspærret.
 • Mellemarmen vil være afspærret for almindelig kørsel

Til beboere og lejere på Mellemarmen, Pakhus 13 og Toldkammeret

Da vi har en forventning om at der kommer rigtig mange besøgende, betyder det, at vi kommer til at indføre begrænsninger på de trafikale adgangsforhold på og omkring Aarhus Havn. Det betyder at der vil være ændrede adgang, parkering og trafikforhold for følgende områder:

 • Mellemarmen
 • Toldkammeret og pakhus 13


Generelle adgangsforhold

I perioden 1 aug. kl. 8.00 til søndag d. 4 aug. kl. 15:

 • Mindet vil være afspærret.
 • Adgang til mellemarmen, for særlig kørsel, kun mulig ad Sydhavnsgade.
 • Adgang til Dokk1. Toldkammeret og Pakhus 13 kun muligt via Europa
  plads.


Der vil blive etableret adgangskontrol ved Sydhavnsgade og mellem Dokk1 & Pakhus 13.

Henvendelse vedr. tilladelse til nødvendige varelevering o. Lign. kan sendes til:
niels@aarhus.dk Alternativt kan der ringes til TSR Trafikkontrol på +45 20433537

Opstillingsperiode

I perioden 27 juli til og med 5 aug. Opstilling og nedtagning.

Områderne ved honnørkajen og Revalgade:

 • Vil være afspærret pga. af opstilling.
 • Parkering henvises til Dokk1
 • Varekørsel tilladt efter aftale

Under eventen

I perioden 1 – 4 aug. Områderne hele Mellemarmen, Toldkammeret og Pakhus 13.
Kørsel / adgang vil være tilladt i følgende tidsrum:

 • Torsdag d. 1 aug. indtil kl. 10.00. og efter kl. 22.00
 • Fredag d. 2 aug. indtil kl. 10.00 og efter kl. 22.00
 • Lørdag d. 3 aug. Indtil kl. 10.00 og efter kl. 24.00
 • Søndag d. 4 aug. Indtil kl. 10 og efter kl. 15.00

Parkering vil ikke være muligt i området under eventen. Uopsættelig varekørsel vil være tilladt efter aftale.

For mere information se følgende dokumenter:

TSR Parkerings info19.06.2019
TSR AARHUS Trafik og parkering 2019