Ved The Tall Ships Races 2019 i Aarhus vil vi arbejde med den nye strategi på området “Grøn Konference og Event Håndbog”. Det betyder, at vi arbejder med følgende områder:

Transport

Vi gør det nemt for publikum at komme til The Tall Ships Races på cykel og med offentlig transport bl.a. ved at lave gode cykelparkeringsforhold og ved at kommunikere de bæredygtige alternativer til publikum. Vi tilbyder publikum en tur i solfærgen langs havnebassinet. Intern transport vil primært foregå med elbiler.

Vores bidrag tapper på dette område ind på følgende af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling: 1.3, 2.1, 12.3, 13.3

Affaldsressourcer

Vi tilbyder affaldssortering til vores gæster, ligesom vi affaldssorterer backstage, som minimum efter AffaldVarme Aarhus’ system. Vi indgår samarbejde med den lokale genbrugsstation Reuse om at låne møbler og anden indretning for at minimere nyindkøb og promovere genbrug. I samarbejde med lokale sejl- og surferklubber vil vi lave sweeps i havet.

Vores bidrag tapper på dette område ind på følgende af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling: 11.6, 12.3, 12.5, 13.3

Frivillighed

I samarbejde med Rethinkers uddanner vi en særlig gruppe af frivillige i bæredygtighed. De frivillige skal hjælpe publikum til at gøre det rigtige samt kommunikere til publikum om de bæredygtige tiltag.

Vores bidrag tapper på dette område ind på følgende af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling: 4.7, 10.2, 11.6, 13.3

Mad og drikke

Vi prioriterer lokalproduktion, økologi og politik for at undgå madspild og FSC-certificeret emballage i udvælgelsen af madboderne til publikum. Derudover vil vi prioritere et bredt udvalg, så der eksempelvis sikres vegetarisk/vegansk mad.

Vores bidrag tapper på dette område ind på følgende af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling: 1.3, 2.1, 12.3, 13.3

Strømforbrug

Vi arbejder med så energieffektive løsninger som muligt. Eventens samlede strømforbrug skal komme fra vindmøller eller anden vedvarende energi. Hvis der skal bruges generatorer, vil vi arbejde for at bruge generatorer med biodiesel. Endelig vil vi lade vores elbiler op om natten, hvor der er meget overskudsstrøm.

Vores bidrag tapper på dette område ind på følgende af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling: 3.9, 7.2, 7.3, 11.6, 13.3

Innovation

Vi arbejder på en muslingefarm, der kan rense havvand hvis den er i forurenet havnevand, eller producere spisemuslinger, hvis den er i rent havvand. Derudover vil vi undersøge muligheden for at fremvise havskraldespande (seabins) som er en ny og innovativ måde at indsamle affald i havnebassiner. I samarbejde med Aarhus Vand vil vi fremvise slusen, der sikrer Aarhus mod oversvømmelser.

Vores bidrag tapper på dette område ind på følgende af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling: I princippet alle, afhænger af innovationen.

Aktiviteter

Som del af den maritime festival laves særlige aktiviteter som fokuserer på bæredygtighed og således skal bidrage til en øget interesse og forståelse for de miljø- og klimaproblematikker, vi står over for.
Vi arrangerer blandt andet miljø- og klimaworkshops. Workshops-aktiviteterne skal give gæsterne og besætningsmedlemmerne konkrete take-home redskaber til, hvordan de kan agere mere bæredygtigt i deres dagligdag, og hvordan de i højere grad kan opleve og bruge naturen som madkilde. 

Derudover har vi en række børnerettede aktiviteter, f.eks. vores samarbejde med Verdenskortet ved Klejtrup sø. De laver en skala 1:10 af deres Verden i et 20m3 stort vandbassin hvor de via fokus på FN’s Verdensmål stiller skarpt på bl.a. den store skraldeø i Stillehavet som det ”8. kontinent” samt betydningen af engangsplastikken i vores dagligdags husholdning og forbrug.

Alle tiltag er beskrevet som FN's Verdensmål, så den lille lokale handling taler ind i global kontekst. Du kan læse mere om FN's Verdensmål inkl. delmål her. 

De bæredygtige indsatser støttes af Tuborgfondet

 Aarhus Events logo